Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby: postní doba (březen) až svatodušní neděle (květen) 2015

12. 3. 2015

Bohoslužby: postní doba až svatodušní neděle 2015

 

1.3.2015

f. Roman Lukáš

VP - REMINISCERE – Hospodine, pamatuj na svoje slitování! Žalm 25,6

8.3.2015

f. Roman Lukáš

 

OCULI – Mé oči stále hledí k Hospodinu. Žalm 25,15

15.3.2015

f. Marek Zikmund

LAETARE – Radujte se s Jeruzalémem!

Izajáš 66,10 (CSP)

22.3.2015

f. Marek Zikmund

VSS – Výroční sborové shromáždění

JUDICA – Zjednej mi právo, Bože!

Žalm 43,1 (B21)

29.3.2015

f. Marek Zikmund

VP - KVĚTNÁ NEDĚLE

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

2.4.2015

f.Pavlína Lukášová

VP - Pašijní čtení - Zelený čtvrtek

3.4.2015

f. Marek Zikmund

VP - Velký pátek

5.4.2015

f. Pavlína Lukášová ?

VP - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HDL!

Ježíš řekl: „Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.“ Zjevení Janovo 1,18 (CSP)

12.4.2015

 

QUASIMODOGENITI – Buďte jako novorozené děti.

1. list Petrův 2,2

19.4.2015

 

MISERICORDIAS DOMINI – Země je plná Hospodinova milosrdenství. Žalm 33,5

26.4.2015

 

JUBILATE – Hlahol Bohu, celá země! Žalm 66,1

3.5.2015

 

CANTATE – Zpívejte Hospodinu novou píseň! Žalm 98,1 (B21)

10.5.2015

 

VP - DEN MATEK

ROGATE – Modlete se!

17.5.2015

 

EXAUDI - Slyš mě, Hospodine!

Žalm 27,7

24.5.2015

 

VP- NEDĚLE SVATODUŠNÍ

Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého ducha. Vždyť jsem všemocný Hospodin. Zacharjáš 4,6 (SNC)

29.5.2015

pátek

Noc kostelů

31.5.2015

 

NEDĚLE SVATÉ TROJICE

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izajáš 6,3