Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby: postní doba až svatodušní neděle - 2015

12. 3. 2015

Bohoslužby: postní doba až svatodušní neděle 2015

 

1.3.2015

f. Roman Lukáš

VP - REMINISCERE – Hospodine, pamatuj na svoje slitování! Žalm 25,6

8.3.2015

f. Roman Lukáš

 

OCULI – Mé oči stále hledí k Hospodinu. Žalm 25,15

15.3.2015

f. Marek Zikmund

LAETARE – Radujte se s Jeruzalémem!

Izajáš 66,10 (CSP)

22.3.2015

f. Marek Zikmund

VSS – Výroční sborové shromáždění

JUDICA – Zjednej mi právo, Bože!

Žalm 43,1 (B21) 

29.3.2015

f. Marek Zikmund

KVĚTNÁ NEDĚLE

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15 - letní čas!

2.4.2015

f.Pavlína Lukášová

VP - Pašijní čtení - Zelený čtvrtek

3.4.2015

f. Marek Zikmund

VP - Velký pátek

5.4.2015

f. Pavlína Lukášová

VP - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HDL!

Ježíš řekl: „Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.“ Zjevení Janovo 1,18 (CSP)

12.4.2015

čtené - Daniela Jablonská

QUASIMODOGENITI – Buďte jako novorozené děti.

1. list Petrův 2,2

19.4.2015

f. Marek Zikmund

MISERICORDIAS DOMINI – Země je plná Hospodinova milosrdenství. Žalm 33,5

26.4.2015

f. Roman Lukáš

JUBILATE – Hlahol Bohu, celá země! Žalm 66,1

3.5.2015

f. Marek Zikmund

VP - CANTATE – Zpívejte Hospodinu novou píseň! Žalm 98,1 (B21)

10.5.2015

čtené - Hana Honsnejmanová

 DEN MATEK

ROGATE – Modlete se!

17.5.2015

f. Roman Lukáš

EXAUDI - Slyš mě, Hospodine!

Žalm 27,7

24.5.2015

f. Marek Zikmund

VP- NEDĚLE SVATODUŠNÍ

Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého ducha. Vždyť jsem všemocný Hospodin. Zacharjáš 4,6 (SNC)

29.5.2015

pátek

Noc kostelů

31.5.2015

 

NEDĚLE SVATÉ TROJICE

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izajáš 6,3