Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby v mezidobí

20. 6. 2015

Bohoslužby:

7.6.2015

f. Marek Zikmund

1. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16

14.6.2015

f. Marek Zikmund

VP - 2. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

21.6.2015

Čtené Hana Honsnejmanová

DEN OTCŮ

3. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Ježíš řekl: „Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené.“ Lukáš 19,10 (SNC)

28.6.2015

f.Lukáš

4. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2

5.7.2015

f.Zikmund

VP - 5. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar.  Efezským 2,8-9 (SNC)

12.7.2015

Čtené Hana Honsnejmanová

6. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izajáš 43,1

19.7.2015

Čtené Daniela Jablonská

7. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Efezským 2,19 (B21)

26.7.2015

Lukášovi

8. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Žijte jako děti světla, neboťovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Efezským 5,8.9(B21)

2.8.2015

Lukášovi

VP - 9. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnohosvěřili, od toho budou žádat tím více.

Lukáš 12,48

9.8.2015

Čtené Jiří Kadlec

10. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, ktarý se vyvolil za dědictví. Žalm 33, 12 (CSP)

16.8.2015

?

11. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

1.list Petrův 5,5

23.8.2015

Čtené Daniela Jablonská

12. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.

Izaiáš 42,3

30.8.2015

Čtené Daniela Honsnejmanová

13. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Ježíš řekl:“Cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.“ Matouš 25, 40(B21)

6.9.2015

f. Marek Zikmund

14. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2

13.9.2015

f. Marek Zikmund

VP - 15. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží

1.list Petrův 5,7

20.9.2015

f. Roman Lukáš

16. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

Kristus Ježíž zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. 2.list Timoteovi 1,10(CSP)

27.9.2015

?

16. NEDĚLE PO SVATÉ TROJICI

To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra

1.list Janův 5,4