Jdi na obsah Jdi na menu
 


Harmonogram bohoslužeb

Datum:

Kazatel:

 Začátek pravidelných bohoslužeb  8.30 hod

 

 

Postní doba:

13.3.2011

P. Lukášová

farářka

 

1.Invocavit / povolal mne, bude ke mně volat…..Ž 91

Večeře Páně

20.3.2011

P. Lukášová

2. Reminiscere / Rozpomeň se na slitování svá…..Ž 25

27.3.2011

P. Kulík

farář z Přerova

 

3. Oculi / Stále upínám své oči k Hospodinu…..Ž 25

3.4.2011

P. Lukášová

4. Laetare / Raduj se, vesel se Jeruzaléme …..Iz 66

 

10.30 Lipník n.B.

10.4.2011

R. Lukáš

farář/vojenský kaplan

 

5. Judica / Dopomoz mi, Bože, k právu…..Ž 43

Večeře Páně

17.4.2011

P. Lukášová

6. Palmárum (květná) - doprovázené bohoslužby hudebníky z olomouckého sboru

 

21.4.2011

Pašijní čtení

Zelený čtvrtek – společně s Církví bratrskou

18 hodin - kostel

 

22.4.2011

P. Lukášová

Velký pátek

Boholužby 8.30 hod, kostel - Večeře Páně

 

24.4.2011

P. Lukášová

R. Lukáš

Velikonoční neděle -Vzkříšení Páně

Večeře Páně

 

1.5.2011

P. Lukášová

Quasimodogeniti / Jako nově narozené děti ….1P2

10.30 Lipník n.B.

 

8.5.2011

 Pavel Prejda

farář z Nového Jičína

 

Misericordias Domini / Milosrdenství Hospodinovo…

Večeře Páně

15.5.2011

P. Lukášová

Jubilate / Radujte se, plesejte

22.5.2011

Jana Hojná

ord.presb.z Olm

 

Cantate / Zpívejte

29.5.2011

P. Lukášová

Rogate / Proste

2.6.2011

 

Nanebevstoupení Páně – 40 dnů po velikonocích

5.6.2011

P. Lukášová

Exaudi / Slyš mne, Hospodine…..Ž 27

po boholsužbách setkání Jeronymovy jednoty

Večeře Páně

12.6.2011

P. Lukášová

Neděle svatodušní – 50 dnů po velikonocích

10.30 Lipník n.B.

19.6.2011

P. Lukášová

Neděle svaté Trojice - Rodinná neděle!

Posezení po bohoslužbách

26.6.2011

P. Lukášová

1. neděle po sv. Trojici